ΦΙΛΟΘΕΗ 7

Ανακαίνιση διαμερίσματος
Ζαρίφη 11, Φιλοθέη
Έτος εκτέλεσης 2015