ΦΙΛΟΘΕΗ 8

Ανακαίνιση κατοικίας
Κολοκοτρώνη 30, Φιλοθέη
Έτος εκτέλεσης 2015