ΦΙΛΟΘΕΗ 9

Ανακαίνιση κατοικίας
Ευριπίδου 11, Φιλοθέη
Έτος εκτέλεσης 2018