ΠΛΑΚΑ

Aνέγερση νέας τριώροφης οικοδομής
Γκούρα 5, Πλάκα
Υπό εκτέλεση