ΠΛΑΚΑ

Aνέγερση νέας τριώροφης οικοδομής
Γκούρα 5, Πλάκα
Έτος εκτέλεσης 2019