ΜΥΚΟΝΟΣ 4

Aνέγερση νέας ισόγειας κατοικίας
Θέση Κούνδουρος, Ν. Μύκονος
Υπό εκτέλεση