ΑΠΑΝΤΗΜΑ

Ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας και κατασκευή πισίνας
Θέση Απάντημα, Ν. Αντίπαρος
Έτος εκτέλεσης 2019