ΜΥΚΟΝΟΣ 5

Aνέγερση νέας διώροφης κατοικίας με πισίνα
Θέση Κανάλια, Ν. Μύκονος
Υπό εκτέλεση