ΓΛΥΦΑ

Aνέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με πισίνα
Θέση Γλύφα, Ν. Αντίπαρος
Υπό εκτέλεση