ΚΕΦΑΛΑΡΙ 1

Κατασκευή φυλακίου
Κεφαλάρι
Έτος εκτέλεσης 2009

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ZEGE - Τάσος Ζέπος