ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ανακαίνιση διαμερίσματος
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
Έτος εκτέλεσης 2009

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Αλεξάνδρα Καλλίρη