ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ

Εργασίες διαμόρφωσης της κεντρικής εισόδου οικοπέδου
Βιλτανιώτη 31, Κάτω Κηφισιά
Έτος εκτέλεσης 2010