ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1

Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων κτιρίου, εργασίες μονώσεων, διαμορφώσεις βεραντών, επίστρωση μαρμάρινων δαπέδων
Πλατεία Αγ. Ειρήνης, Αθήνα
Έτος εκτέλεσης 2010

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ISV architects