ΛΑΥΡΙΟ 1

Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα
Μαρίνου Λειβαδάρου, Λαύριο Αττικής
Έτος εκτέλεσης 2010