ΜΥΚΟΝΟΣ 1

Ηλεκτρολογικές εργασίες περιβάλλοντος χώρου
Θέση Πλάκα Πατέρα - Όρνος, Ν. Μύκονος
Έτος εκτέλεσης 2011