ΠΑΙΑΝΙΑ 1

Εργασίες ηχομόνωσης αίθουσας CMT
Λ. Μαρκοπούλου - Παιανίας ΒΙΠΕ Παιανίας Αττικής
Έτος εκτέλεσης 2011