ΕΚΑΛΗ 2

Εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης μεζονέτας
Διονύσου 12, Εκάλη
Έτος εκτέλεσης 2012