ΛΑΥΡΙΟ 2

Κατασκευή Φέροντος Οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα
Κόδρου & Πλούτωνος, Λαύριο Αττικής
Έτος εκτέλεσης 2013