ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ανακαίνιση χώρου Cafe
Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα
Έτος εκτέλεσης 2015

Αρχιτεκτονική Μελέτη : KOIS ASSOCIATED ARCHITECTS