ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Εργοστάσιο μεταλλικών εξαρτημάτων ΧΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Ορφέως 130-132, Ρούφ
Έτος κατασκευής 1973 – 1974