ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ

Εργασίες διευθέτησης ομβρίων βιομηχανικής εγκατάστασης επεξεργασίας χημικών, εταιρείας ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ.
ΒΙΠΕ Οινοφύτων, Βοιωτία
Έτος κατασκευής 2012