ΜΕΝΤΗΣ

Ανακαίνιση εργαστηρίου ταινιοπλεγμάτων ΜΕΝΤΗΣ - Μουσείου ΜΠΕΝΑΚΗ.
Πολυφύμου 6, Κάτω Πετράλωνα
Έτος κατασκευής 2012