ΒΕΛΜΑΡ ΑΒΕΕ 3

Ανακαίνιση χωρου αναμονής συνεργείου αυτοκινήτων εταιρείας ΒΕΛΜΑΡ ΑΒΕΕ.
Μεγ. Αλεξάνδρου 7 & Καραϊσκάκη, Αργυρούπολη
Έτος κατασκευής 2014