ΒΕΛΜΑΡ ΑΒΕΕ 4

Ανακαίνιση χωρου αναμονής συνεργείου αυτοκινήτων εταιρείας ΒΕΛΜΑΡ ΑΒΕΕ.
18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Ν. Ερυθραία
Έτος κατασκευής 2016