ΟΙΑ

Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας
Θέση Οία, Ν. Σαντορίνη
Έτος εκτέλεσης 2016