ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 2

Ανακαίνιση χώρων οδοντιατρείου
Αμαρυσίας Αρτέμιδος 15Β, Μαρούσι
Έτος κατασκευής 2019