ΕΛΚΕΘΕ

Ανακαίνιση χώρων γραφείων Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
Λ. Βουλιαγμένης 576, Αργυρούπολη
Έτος κατασκευής 2018