ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει με υψηλή ποιότητα και σε σωστό χρόνο τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων.
Ενδεικτικά μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει κατασκευάσει έργα:
-    Κτήρια Γραφείων
-    Εμπορικά καταστήματα
-    Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
-    Βιομηχανικά κτήρια
-    Κατοικίες
-    Αποκαταστάσεις – ενισχύσεις – αναπαλαιώσεις διατηρητέων
-    Δημόσια έργα