ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες σύνταξης  τεχνικών μελετών, μέσω του προσωπικού της είτε μέσω του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.
Αναλυτικά παρέχει υπηρεσίες σύνταξης :
-    Αρχιτεκτονικών μελετών
-    Στατικών μελετών
-    Τοπογραφικών μελετών
-    Μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων
-    Υδραυλικών μελετών
-    Μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
-    Μελετών Λιμενικών έργων (με εξειδίκευση τα τελευταία χρόνια στην δημιουργία τεχνητών υφάλων)
-    Μελετών χρονικού προγραμματισμού
-    Μελετών σκοπιμότητας
-    Μελετών ένταξης σχεδίων στους επενδυτικούς νόμους - ΕΣΠΑ
-    Μελετών ένταξης ακινήτων στους νόμους περί αυθαιρέτων